سکسیونر ساده پارس سوئیچ

سکسیونر ساده ایران سوئیچ

سکسیونر قابل قطع زیر بار ایران سوئیچ

سکسیونر ارت

سکسیونر زیمنس قابل قطع

سکسیونر هوایی

نمایش 4 نتیحه

نمایش سایدبار
سکسیونر ساده ایران سوئیچ
بستن

سکسیونر ساده ایران سوئیچ

3,800,000 تومان

سکسیونر ساده ایران سوئیچ

24KV , 630A

فروش سکسیونر ساده ایران سوئیچ به همراه مطعلقات

سکسیونر ساده پارس سوئیچ
بستن

سکسیونر ساده پارس سوئیچ

3,300,000 تومان

سکسیونر ساده پارس سوئیچ

سکسیونر ساده پارس سوئیچ تیغه ای SL6-SP

مشخصات سكسیونر ساده پارس سوئیچ

ولتاژ نامی 24KV                                        vn

جریان نامی 630A                                        In

جریان اتصال كوتاه ضربه ای 20KA             Is

تیغه ای داخل تابلویی مدل                 SL6-SP

فروش سکسیونر ساده با کلیه متعلقات

سکسیونر فیوزدار ایران سوئیچ
بستن

سکسیونر فیوزدار ایران سوئیچ

8,000,000 تومان

سکسیونر فیوزدار ایران سوئیچ

24KV , 630A , 16KA

کاتالوگ سکسیونر فیوزدار ایران سوئیچ

سکسیونرفیوزدار  با تمام مطعلقات

سکسیونر قابل قطع زیر بار ایران سوئیچ
بستن

سکسیونر قابل قطع زیر بار ایران سوئیچ

7,600,000 تومان

سکسیونر قابل قطع زیر بار ایران سوئیچ تابلویی

 

سکسیونرقابل قطع زیر بار با تمام مطعلقات