جدیدترین محصولات

 • زنجیر دسته فرمان سکسیونر

  30,000 تومان

  زنجیر دسته فرمان سکسیونر زنجیر دسته فرمان سکسیونر قابل قطع زیر بار و سکسیونر فیوزدار ایران سوئیچ

  مقایسه
 • رله ثانویه MK2200L

  1,500,000 تومان

  رله ثانویه MK2200L له ثانویهMK2200L و MK2200l AD به همراه منبع تغذیه ۱۱۰ ولت DC و ۴۸ ولت DC امکانان…

  مقایسه
 • سکسیونر ساده پارس سوئیچ

  1,200,000 تومان

  سکسیونر ساده پارس سوئیچ سکسیونر ساده پارس سوئیچ تیغه ای SL6-SP مشخصات سكسیونر ساده پارس سوئیچ ولتاژ نامی 24KV     …

  مقایسه
 • اورینگ مقره بوشدار سکسیونر

  5,000 تومان

  اورینگ مقره بوشدار سکسیونر اورینگ مقره بوشدار سکسیونر قابل قطع زیر بار و سکسیونر فیوزدار ایران سوئیچ

  مقایسه
 • دسته گویی سکسیونر

  85,000 تومان

  دسته گویی سکسیونر دسته گویی سکسیونر ایران سوئیچ دسته گویی سکسیونر جهت قطع و وصل ارت سکسیونر ارتدار

  مقایسه
 • سکسیونر فیوزدار ایران سوئیچ

  2,900,000 تومان

  سکسیونر فیوزدار ایران سوئیچ 24KV , 630A , 16KA   سکسیونرفیوزدار  با تمام مطعلقات

  مقایسه

دژنکتور

سکسیونر

محصولات

 • تیغه چاقویی سکسیونر

  30,000 تومان

  تیغه چاقویی سکسیونر تیغه چاقویی سکسیونرقابل قطع زیر بار و سکسیونر فیوزدار ایران سوئیچ

  مقایسه
 • دژنکتور گازی پارس سوئیچ

  9,800,000 تومان

  دژنکتور گازی SF6 پارس سوئیچ دژنکتور گازی پارس سوئیچ مدل :FP2416 B  24KV , 630A, کلیدهای قدزت گازی تیپ FP با افزایش…

  مقایسه
 • سکسیونر قابل قطع زیر بار ایران سوئیچ

  2,600,000 تومان

  سکسیونر قابل قطع زیر بار ایران سوئیچ تابلویی   سکسیونرقابل قطع زیر بار با تمام مطعلقات

  مقایسه
 • کفپوش عایق برق 65 کیلوولت

  72,000 تومان

  کفپوش عایق برق 57 کیلوولت کفپوش عایق برق فشار قوی دارای تاییدیه های بین المللی  ABB , CESI رنگ های موجود…

  مقایسه